Vattenläcka Båtskärsnäs och Sandviken

En akut vattenläcka berör just nu boende i Båtskärsnäs och Sandviken. Vatten kommer inte att vara tillbaka förrän tidigast under fredagen. Vattenbil finns på torget i centrala Båtskärsnäs. Observera! När vattnet kommer tillbaka, rekommenderas att koka allt vatten som ska användas till dryck. Detta råder...

Nu är det dags att nominera 2017 års miljöprisvinnare. Kalix kommun delar varje år ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer, etcetera som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder. Den...

Utställning med Lynn Gustafsson

Konstnären Lynn Gustafsson ställer ut i konsthallen i biblioteket 18 november till 7 december. Lördag den 18 november klockan 13.00 är det vernissage för en ny konstutställning i konsthallen i biblioteket i Kalix. Konstnären Lynn Gustafsson medverkar. Utställningen pågår till den 7 december.

Information om återställningar fibergrävningar

Återställningar av fibergrävningar pågår inne i Kalix samhälle. Följande gäller kring dessa återställningar. I entreprenörens grävningstillstånd som är sökt hos kommunen ingår att återställning ska ske så att alla kommunala ytor återställs i det skick som det var innan grävning påbörjades. Detta innebär att asfalterade ytor,...

Årets Gasellföretag finns i Kalix

Kalixföretaget Norrkust Caravan är årets gasellföretag i Norrbotten. Titeln innebär att företaget växt snabbare än något annat företag i Norrbotten mellan 2013 och 2016. Det är Dagens Industri som årligen rankar de mest snabbväxande företagen i Sverige. Norrkust Caravan presenterades tillsammans med andra vinnare från...

Norrbottens kommuner lär av varandra i missbruksfrågor

Kommunerna i östra Norrbotten lär av varandra och utvecklas tillsammans för att bli bättre på att arbeta med missbruksproblematik. Under onsdagen den 4 oktober höll Länsstyrelsen Norrbotten en nätverksträff inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) i Kalix. Här träffades tjänstemän, politiker, poliser, sjukvårdspersonal med flera...