Fritid- och kultur informerar om konstsnö

Tisdag den 6 november informerar Fritids- och kulturförvaltningen allmänheten om den nya konstsnöanläggningen på Djuptjärnsområdet.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv