Planerad vattenavstängning i Nyborg

Kalix kommun utför underhåll av vattenledningar i Nyborg fredag den 26/10. Klockan 09.00–14.00 stängs vattnet av till fastigheter inom området Åkarvägen/Trädgårdsvägen.

Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Teknisk försörjning

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv