Djuptjärnsskolan firar 40 år – så här började det

Djuptjärnsskolan så som den ser ut idag.

Monika Söderholm var lärare på Västra skolan och en av de som flyttade med de första klasserna in i den nybyggda Djuptjärnsskolan, vårterminen 1979. Hon berättar att det kändes modernt, fräscht och lite lyxigt. Dessutom uppskattade de omgivningarna och den fantastiska utemiljön.

Kurt Öhman var vaktmästare på skolan och han var också med under byggnationerna, hösten 1978. Också han berättar om att skolan kändes modern och välplanerad. Här fanns sex klassrum, en matsal, en gymnastiksal och en filial till huvudbiblioteket, alltså inte ett vanligt skolbibliotek utan ett bibliotek i skolans lokaler, öppet även för allmänheten. Att skolan låg mitt i det framväxande bostadsområdet Djuptjärn med närhet till både centrum och fritidsaktiviteter gjorde den än mer populär.

Skolan växte snart

Först var det bara lågstadiet som huserade på Djuptjärnsskolan och Monika Söderholm, dåvarande lärare på skolan, berättar att de under några år var så många elever att det var fyra parallella klasser. Så småningom byggdes skolan ut för att inrymma även mellanstadiet.
På den tiden var vaktmästaren högst i rang och gjorde allt från klassiska vaktmästaruppgifter som att skruva upp hängare och byta glödlampor till att vara domare i landbandyn och fungera som en mentor och vän vars dörr alltid stod öppen för eleverna.

Första fritidshemmet i en skola

Djuptjärns fritids, eller fritidshem som det kallades i början, var det första i Kalix som fanns inrymt på en skola. Här fanns gott om utrymme och en unik tillgång till gymnastiksal, slöjdsal och till och med ett keramikrum med drejskiva och allt. På kvällarna blev fritidshemmet fritidsgård, som drevs av Unga örnar. Karin berättar att det då också fanns en kvällsvaktmästare i tjänst.

Helena Hult och Karin Hortlund, fritidspedagoger på Djuptjärn, tar båda upp skillnaden i att alla elever idag går skola samma tider men att tidigare hade eleverna sovmorgon vissa dagar och då var de på fritids hela förmiddagen.

En annan stor förändring inom fritidsverksamheten är att fritids under senare år finns med i läroplanen. Helena tycker att det är en stor fördel att fritids på så sätt kopplas ihop med förskolan och skolan på ett bra sätt.

Fortfarande en omtyckt skola

Mycket har hänt sedan starten men än idag är Djuptjärnsskolan mycket omtyckt, både bland lärare och elever. Fredag den 26 oktober firar Djuptjärnsskolan 40 år med tacobuffé, musikunderhållning av Idol-deltagaren Elin Andersson, disco och filmvisning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv