Lördagsöppet på avfallsanläggningen 27 oktober

Lördag den 27 oktober kommer det andra tillfället i höst med lördagsöppet på försök klockan 10-14.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv