En vecka för alla vård- och omsorgscollege runt om i landet

Denna vecka är det Vård- och omsorgscollegevecka i hela landet och i Kalix innebär det att verksamheten är mer utåtriktad än vanligt, för att locka elever och berätta om yrken och aktuella ämnen inom området.

Under Vård- och omsorgscollegeveckan träffar representanter från Region Norrbotten och Kalix kommun elever i årskurs 9 och berättar om undersköterskeyrket och utbildningen. Det ordnas också föreläsningar på temat psykisk ohälsa, ett viktigt ämne som ökar i samhället.

Malin Drugge, kvalitetsutvecklare på Socialförvaltningen vid Kalix kommun berättar mer:

– Vi vill belysa aktuella och viktiga ämnen inom vård och omsorg och psykisk ohälsa är just ett sådant ämne. Vi hoppas kunna öka förståelsen och minska den rädsla och misstänksamhet som ofta följer med okunskap.

Vill sprida kunskap om psykisk ohälsa

Benämningen psykisk ohälsa kan inkludera allt från självrapporterade besvär av oro eller nedstämdhet till psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression. Förebyggande arbete, tidiga insatser, tillgänglighet och bra bemötande är viktiga faktorer för att skapa tillit och förtroende för vården.

– Det är lite skamfyllt och det är väldigt synd att det är så. Ibland behövs det inte så stora insatser. Det handlar om att få verktyg, som ofta är ganska enkla och logiska, för att må bättre. För den som är drabbad är det inte enkelt och logiskt, säger Björn Malmquist, enhetschef vid Grytnäs hälsocentral, Leg. Psykoterapeut, auktoriserad kognitiv psykoterapeut och en av föreläsarna.

Vill du veta mer om Vård- och omsorgscollege?

Mer information om Vård- och omsorgscollege hittar du här
 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv