Planerad vattenavstängning i Kälsjärv

Planerat underhåll av vattenverket i Kälsjärv. Vattnet stängs av till fastigheter inom området torsdag den 4 oktober, klockan 09.00–16.00.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.
Vattenbil finns uppställd vid Kälsjärvs vattenverk.

Teknisk försörjning