Ändrade öppettider avfallsanläggningen tisdag 2 oktober

Vägavstängning galleria Strandgatan

2018-07-01 Vi snyggar till och åtgärdar gångfartsområdet på Strandgatan norr om gallerian. För att arbeten ska gå så snabbt som möjligt samt för att personalen som arbetar ska ha en trygg arbetsmiljö behöver vi stänga Strandgatan på norra sidan av gallerian tillfälligt under arbetet.

Läs mer

Temporärt flyttad busshållplats

2018-05-08 På grund av arbete med avloppsledningar i anslutning till Dalvägen, Källvägen och Starrvägen är hållplats för lokaltrafiken på Strandängesvägen flyttad till korsningen Dalvägen/Stenbäcksvägen.

Läs mer