Ett tack från valnämnden

Valnämnden riktar ett tack till valnämndskansliet, röstmottagarna för förtidsröstningen, ambulerande röstmottagare samt alla 120 röstmottagare i vallokalerna.

Tack vare era värdefulla insatser har fria och demokratiska val kunnat genomföras valet 2018.
Valnämnden i Kalix Kommun
Ordförande Ulla Granström

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv