Inför valet den 9 september

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. På valdagen den 9 september kan du rösta i din vallokal som framgår på ditt röstkort som kommer att skickas ut till folkbokföringsadress mellan 16 och 22 augusti.

Rösta i förväg

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9 september. Du kan förtidsrösta vart du vill i landet, bara du har ditt röstkort med dig.
 
I Kalix kan man rösta i förväg på följande platser och tider:

Kommunhuset
(ingång från Nygatan eller personalparkering)

22–24/8: Onsdag–fredag, 10–16
25–26/8: Lördag–söndag, 11–13
27–31/8: Måndag–fredag, 10–16
1–2/9: Lördag–söndag, 11–13
3–4/9: Måndag–tisdag, 10–16
5–6/9: Onsdag–torsdag, 10–16 och 18–20
7/9: Fredag, 10–16
8/9: Lördag, 11–13
9/9: Söndag, 08–20

Töre skola

22–24/8: Onsdag–fredag, 11–15
25–26/8: Lördag-söndag, 11–13
27–31/8: Måndag-fredag, 11–15
1–2/9: Lördag-söndag, 11–13
3–4/9: Måndag-tisdag, 11–15
5–6/9: Onsdag-torsdag, 11–15 och 18–20
7/9: Fredag, 11–15
8/9: Lördag, 11–13
    
Du måste ha med dig ditt röstkort och identitetskort för att rösta. Möjlighet att rösta via lantbrevbärare finns kvar som tidigare.

Röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort kontakta valnämndens kansli på telefonnummer 072-234 38 23 eller via valnamnd@kalix.se

Budröstning

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, röstsedlar, val¬kuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen det går att rösta.

Ambulerande röstmottagning

Den som på grund av sjukdom, ålder och funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sin valsedel till ambulerande röstmottagare.
Beställning av ambulerande röstmottagare ska ske till valnämndens kansli på telefonnummer 072-234 38 23.

Valskjutsar

Väljare inom kommunen, som önskar skjuts till vallokal den 9 september 2018, kan anmäla detta till valnämndens kansli på telefonnummer 072-234 38 23
senast fredag 7 september klockan 12.00.

Mer information

Vanliga frågor och information om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på valmyndighetens webbplats: www.val.se. Du kan även ringa Valmydighetens valupplysning på telefonnummer 020-825 825.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv