Stor risk för brand i skog och mark

Länsstyrelsen har gått ut med ett myndighetsmeddelande om att det råder stor risk för brand i skog och mark till följd av det varma och torra vädret. De uppmanar också allmänheten att vara mycket försiktig vid eldning utomhus.

Iaktta stor försiktighet om du ska elda och tänk på att endast elda på platser utformade så att elden inte kan sprida sig. Alla typer av eldhärdar (grillar, eldstäder, campingkök eller motsvarande) bör vara placerade på ett eldsäkert underlag (hällar, sandmark eller liknande).

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens webb

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv