Länssatsning på skidåkare med höga ambitioner

Samarbetet kring Team Sparbanken Nord: Joakim Abrahamsson Piteå Elit, Ulf Karlsson Älvsby folkhögskola, Niklas Jonsson Strömnäs Gif och Gunnar Eikeland Sparbanken Nord.

Upp till 60 norrbottniska juniorer och unga seniorer med framtida landslagsambitioner får extra stöd och hjälp i satsningen som fått namnet Team Sparbanken Nord.
  – Vår region har en skidhistoria vi alla kan vara stolta över. Det tas nu ett nytt initiativ för att våra ungdomar skall få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna utvecklas och bli framtida förebilder. Vi tror att denna satsning är bra både för skidsporten men också för Sverige och Norrbotten, säger Gunnar Eikeland VD i Sparbanken Nord som går in som finansiär i projektet.
Idrottens utbildningscentrum på Älvsby folkhögskola i samarbete med Norrbottens skidförbund, Älvsbyns och Gällivares skidgymnasium samt länets klubbar drar nu igång en satsning på unga lovande talanger inom längdskidåkning i Norrbotten.
Upp till 60 juniorer och unga seniorer ska få chansen till ytterligare kliv i sin utveckling i projektet Team Sparbanken Nord som startar under sommaren. Projektet har som inriktning att komplettera och spetsa den verksamhet som bedrivs vid Norrbottens skidgymnasier och i länets klubbar, och består av 3-5 samlingar per år. Första lägret äger rum i Piteå 2-6 juni och i planeringskalendern finns även träningsläger på snö i norska Sognefjell och finska Voukatti i juli och augusti.

Sommarläger med tuff träning i hård konkurrens
– Vi har sett ett behov av lägerträning även under sommaren ända sedan Norrbotten Top Ski Team lade ned sin satsning, säger Ulf Karlsson Älvsby folkhögskola och huvudansvarig för projektet.
– Våra aktiva behöver komplettera sin sommarträning med lägerdagar i hård konkurrens för att ta ytterligare kliv i sin utveckling. Ungdomarna har goda förutsättningar på länets skidgymnasier, men behöver lyfta nivån under sommarmånaderna. Vi tror att detta kan vara ett bra sätt.

Urvalsprocessen sker efter deltagarnas egen intresseanmälan av en grupp bestående av personer väl förankrade i vårt län, av Norrbottens skidförbund samt av skidgymnasierna. Deltagarna bör ha som mål och ambition att på sikt nå en sådan hög nivå att de konkurrerar om SM-medaljer och deltar i världsmästerskap och olympiska spel, och ska vara förberedda på ”fysisk aktivitet på hög nivå”.

Bred satsning av flera intressenter
Team Sparbanken Nord är en ”bred satsning med spets”, och samtliga intressenter är överens om att behovet finns. Många aktiva saknar jämnåriga i sina hemmaklubbar och/eller tränar på egen hand. I projektet får man nu tillgång till bra träning och ledare från hela länet, bl.a ett nära samarbete med Piteå Elits organisation. Det finns även en ambition att utveckla länets unga tränare och ledare.
– Inom projektet har vi också möjlighet att ta tillvara unga tränartalanger som vill utveckla sin ledarförmåga och sin erfarenhet, säger Niklas Jonsson Strömnäs GIF, som är en av initiativtagarna till projektet. Vi har i länet – och i hela landet – en brist på unga ledare som får denna erfarenhet, inte minst bland tjejerna. Det är viktigt att ta tillvara och utveckla den ambition som finns bland våra unga, avslutar Niklas.

Källa: Sparbanken Nord