Varning för höga vattenflöden

Den översvämmade bron i Edet utanför Morjärv. Foto: Reine Sundqvist.

I Edet ovanför Morjärv har en bro översvämmats, vilket gör att den inte är framkomlig. Vägen mellan Granträset och Orränget är framkomlig, men kan ligga i farozonen då vattnet ska fortsätta stiga till och med torsdag.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv