SMHI varnar för höga flöden

SMHI gick under fredagseftermiddagen ut med att flödena i små och medelstora vattendrag på många håll förväntas uppnå klass 3-nivå under helgen längs Norrbottenskusten (klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden). De lokala variationerna är stora. Vid fara för liv, hälsa och egendom kontakta räddningstjänsten via larmnumret 112.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kalix kommun hemsida http://www.kalix.se/link/28350884f27b4cce8eb8c09355a0c770.aspx?id=149&epslanguage=sv