Viktigt att vi som besöker Part arena respekterar parkeringsförbudet. Rödmarkera…


Viktigt att vi som besöker Part arena respekterar parkeringsförbudet.
Rödmarkerat område är räddningsväg!!
Parkeringsbevakning kommer att ske och felparkerade bilar kommer att bötfällas .
Source